IMG_0964
IMG_0965
IMG_0985
IMG_0985-1
IMG_0986
IMG_0987
IMG_0988
IMG_0990
IMG_0995
IMG_0996
IMG_0998
01/11 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

 

Khởi từ chuyến đi dự Đại Hội III, Thầy Cô Nguyễn Thượng Hạng bắt trớn chu du đó đây.

Bắt đầu, cùng một số bạn đồng nghiệp và học trò Thầy Cô dự chuyến Mễ du bằng tàu. Rời tàu nghỉ không biết được vài ngày không, sẵn trớn Thầy Cô bay sang Montreal, Canada thăm những bạn đồng nghiệp cùng dạy tại Trường NLS Cần Thơ ở những năm xa xưa của thế kỷ trước.

Tiện đó, Thầy Cô tạt ngang viếng các thành phố Toronto, Mississauga, Oakville lưu lại một số ngày thăm Thầy Cô Vương Thế Đức, cùng viếng thác Niagara Falls, nơi được xem là kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

Cô Bạch Thị Vàng, người bạn đồng nghiệp, dù ở xa đất liền nhiều ngàn dặm dài nhưng thường theo dõi nhật trình, nghe lời Nhạn kể những chuyến đi đó đây của Thầy Cô Hạng. Quan tâm nên Cô đã khuyên lơn, " thôi liệu về nhà nghỉ ngơi dăm bữa cho khỏe rồi đi tiếp, chứ không lẽ cứ tối ngày đi chơi miết sao!".

Nghe lời bạn hiền khuyên, trên đường trở về cố quận, thành phố Seatle thuộc Tiểu Bang Washington, Thầy Cô đã ghé lại thăm những người học trò vừa gặp đâu vài tuần trước. Nơi đây, những người học trò nghĩa tình của Thầy cũng đã tụ họp tiệc tùng mừng Thầy Cô. 

Xin san sẻ vài hình ảnh chuyến thăm Nam Cali của Thầy Cô Hạng vừa qua. 

Kể ra cuộc đời nhàn du của Thầy Cô Hạng đã thiệt!

 

Ghi chú:

Buổi tiệc được tổ chức tại nhà anh chị Nghĩa - Phụng được sự tham dự của anh Nguyễn Thăng (CT K1), chị Nguyễn Thị Bảy, anh Phạm Tấn Lợi, anh Nguyễn Tấn Thành.