Thầy Hồ Thành Huân mời quý Thầy Cô và các bạn viếng vùng đất biển đảo Papua New Guinnea (gần Nam Dương) với nhiều giống chim lạ.