HOA SAO NHÁY

Bên đường trộm hái hoa sao nháy
Sợ nắng ban mai mách gió chiều
Trăng đêm sẽ ngỡ người ngang ngõ
Ngắm cánh hoa vàng ngơ ngẩn yêu!

Đêm xưa tình tự hai mươi lẻ
Hao khuyết lưng trời sao nháy trăng
Tôi qua một thuở tình mông muội
Lập lòe đom đóm mộng đăm đăm…

Em trăng mười sáu nay vành vạnh
Tôi tựa sao khuya hút nẻo chờ
Bên sông áo trắng bay trong gió
Tôi hái hoa vàng dạ ngẩn ngơ…

Bên đường trộm hái hoa sao nháy
Hái lại niềm thương nhớ muộn màng
Em như hoa thắm say chiều nắng
Tôi ướt hồn mưa… Sao nháy trăng?

Không rõ tác giả

 

Xin gởi đến tất cả, gởi về cố quận với vạn thương, nghìn nhớ.