Nhận được tin vui
 
 Anh Chị Nguyễn Tấn Thành (MS-K2)
Trần Thị Muốn
California, USA
 
  Tổ chức Lễ Thành Hôn cho Thứ Nam
 
Michael Tấn Nguyễn
 
 đẹp duyên cùng
 
Rebecca Kuhlmann
 Thứ Nữ
của Bà Vicki King
Nebraska, USA
 
Hôn lễ sẽ cử hành vào Thứ Bảy, ngày 13 tháng 02 năm 2021
tại Tư gia, Westminster, California
 
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc chú rể, cô dâu trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương