Nhận được tin vui
 
 Anh Chị Nguyễn Thanh Phước (CN-K2)
Nguyễn Thị Huyền
San Jose, California, USA
 
  Tổ chức Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam
 
Nguyễn Hoàng Trị
 
 đẹp duyên cùng
 
Nguyễn Quế Phương
 Trưởng Nữ
 
của  Ông Bà Nguyễn Tuấn Kiệt
Lê Kim Chi
Thủ Dầu Một, VN
 
Hôn lễ sẽ cử hành vào Thứ Bảy, ngày 14 tháng 04 năm 2024
tại Tư gia
 
 
Chúc mừng cùng hai họ
Cầu chúc chú rể, cô dâu trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương