Năm cũ qua
Năm mới tới
Lịch vơi dần
Kỷ niệm thêm

Thời gian đổi
Nơi chốn thay
Tình Nông Lâm
Vẫn thủy chung

Xuân về rồi
Trời ấm áp
Trăm hoa nở
Muôn chim hót
Pháo đì đùng

Gia đình họp
Có Ông Bà
Con, Cháu đủ
Cha Mẹ vui
Cùng ăn Tết
Rồng Nhâm Thìn!
 
Hồ Thành Huân
Tháng 1- 2012