alt

 

Chúc Mừng Năm Mới

Thân Chúc

Ban Điều Hành

Hội Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại

nhiều sức khỏe

tài năng

và bản lĩnh

để điều hành Hội

 

G.S Hồ Thành Huân