alt

Danh Sách Tham Dự Đại Hội NLSBD HN Kỳ III

   
Tên Khóa Email Điện Thoại
Số
Người
Đến Từ
Ủng Hộ
(US$)
Quý Thầy Cô             
Thầy Cô Nguyễn Thượng Hạng
GS CN

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
206-370-2188
2
Washington, USA

Ủng hộ 100.00

100.00

* Thầy Cô Huỳnh Kim Ngọc
GS HT
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
317-203-0230
0
Indiana, USA
 
Thầy Cô Vương Thế Đức
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
905-849-5529 2
CANADA

Ủng hộ 100.00

100.00

Cô Bạch Thị Vàng

GS CN

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
808-780-6695
1
Hawaii
$50.00
* Cô Trần Thị Nữ
GS CN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0 Australia
Chi phí ĐH
* Thầy Cô Huỳnh Văn Công GS CN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0
Australia
Ủng hộ 100.00
Cô Trịnh Thị Kiêm Loan
GS Anh Văn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1 Arkansas
Ủng hộ 50.00
50.00
Thầy Cô Đặng Tấn Lung & Huỳnh Thị Hương

GS TL

GS CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 408-885-0667 2

San Jose,

California
 

100.00
Thầy Cô Nguyễn Ngọc Ẩn & Nguyễn Thị Quới GS MS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 760-639-6379(H) 2 San Diego, California

Khách mời

Ủng hộ Trái cây

Cô Nguyễn Thị Thu GS CN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-600-5305
1

San Jose,

California

Ủng hộ 150.00

50.00
 

Thầy Hồ Thành Huân &

Cô Phan Thị Đức

GS CN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 919-368-5358 2

North Carolina

USA
 

Ủng hộ 100.00

100.00

Thầy Ngô Hữu Giao GS TL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 408-373-3498 2

San Jose,

California

Chi phí ĐH $100.00

Thầy Cô

Nguyễn Sum
 

 

GS

Hóa
 

    2

Santa Ana

California

Khách mời
 


 

         
Thầy Cô Quách Đại Thanh & Đại Anh GS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

520-812-1458

2 Arizona 100.00

 

 

 

Thân Hữu

 
  Tổng số T.C. 19    
Nguyễn Thị Sáu

NLS

CT
 

  949-742-0337 1 Irvine, CA Khách mời
Võ Thạch

NLS

BL

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 408 515-1774 1 San Jose 35.00
Nguyễn Thành Mới

NLS

BL

  408-482-6968 1 San Jose 35.00
A/C Lê Văn Anh & Hạnh Ngộ
 
    2 Orange County

Khách mời

Bánh, Trái cây

A/C Nguyễn Chánh Trực ~ Khỏe       0 Orange County  
Chị Nguyễn Thị Châu (em A. Bao)       1 Oregon

50.00

             
Chị Hiền  (Bạn K X)       1 Tăn Uyên, BD,VN 50.00
Con Chị Thu Hà: Tường Huy, Tường Long, Tường Anh
 
    3   150.00
Ngô Hữu Thành

NLSBL

    1   35.00

A/C Nguyễn Lộc Thọ

 

Chị Xuân Liễu

Chị Kim Nguyên

 

 
 
 
NLSBL
NLSBL
   

2

 

1

1

 

 

 

 

100.00

 

35.00

35.00

 

 

 

             
Cựu Học Viên     
 
 
 
 
Trần Văn Hai
CN K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
615-397-8448
1
Tennessee, USA

Tổ chức, Ủng hộ $50

50.00

Lê Văn Năm & Dâu NLS
CT K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
423-838-4880
2
Tennessee, USA
Ủng hộ 200 Chi phí ĐH $100
Đoàn Văn Quít
CN K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
2
 USA
Ủng hộ $50  $100
Nguyễn Quan Huy & Dâu NLS
CN K5
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
512 825 2937(C)
512 834 8125(H)
2
Texas, USA

 Ủng hộ 100  $100

Lê Kỳ Hiệp
CT K4
 
626-512-7976
1
California, USA
Đón rước
Ủng hộ 50  $50
Nguyễn Văn Có &
Lê Thị Bình Minh
CT K3
CN K5
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1-858-717-4649
2
California, USA
Tổ chức,
Thực phẩm
Hotel 2 phòng
100.00
Lưu Xẻn
CT K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
817-343-4528
1
Texas, USA
50.00
Ủng hộ 500.00
Trần Ngọc Phú & Dâu NLS
CT K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
214-218-6010
2
Texas, USA
Tổ chức &
và CP ĐH $100.00
Ủng hộ 100.00
Phạm Văn Nghĩa &
Nguyễn Thị Phụng
CT K2
MS K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-422-8269
714-422-8270
2
California, USA
Tổ chức,Banner & quà tặng, thực phẩm tiền đại hội
CPDH
$100.00
Nguyễn Ngọc Nhân & Rể NLS
MS K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
858-309-2091
2
California, USA
$100
Phan Thị Thuyết
& Rể NLS
CN K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
626-242-0327
2
California, USA
Tổ chức, ủng hộ ẩm thực tiền ĐH,
100.00
             
Phan Tấn Lợi
CT K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-230-5577
1
California, USA
Đón rước
50.00
Đặng Hữu Lợi & Dâu NLS
CN K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
651-774-2999
2
Minnesota, USA
$100
Nguyễn Tấn Thành & Dâu NLS
MS K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-310-6057
2
California, USA

Tổ chức -Ủng hộ 100 Chi phí ĐH $100

Nguyễn Thăng
CT K1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 714-902-4630 1 Santa Ana,Cali

Ủng hộ 100

Cordon blue -Chi phí ĐH $50

Nguyễn Thị Bạch Yến & Rể NLS
MS K1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 703-830-8235(H) 571-426-0250(C) 2 Virginia, USA
100.00
 
           
Phạm Ngọc Sinh
CN K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 714-545-0468 0 California, USA  
Ngô Thị Hồng
CN K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
603-264-2135 1 New Hampshire, USA

Ủng hộ 100

50.00

Nguyễn Thị Hồng CN K1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 682-553-7760 0 Texas  
Trần Đình Thảo
CT K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 801-898-2652 1 Utah, USA

Ủng hộ  50

50.00

Lê Thị Thu Hà    MS K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-623-3674 1 San Jose, California

Ủng hộ 100

50.00

* Trần Thị Thắm MS K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 408-882-6561 0 Sàigòn, VN  
* Đỗ Thị Xuân Hồng  MS K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09 01 395 0957 0
Tăn Uyên, BD,VN
 
Nguyễn Thị Kim Xuân
MS K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

091 910 0153

1
Thuận An, BD, VN

Ủng hộ  400

50.00

Võ Thụy Chi CN K4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 703-955-1731 0
 
Virginia
USA
 
 
Ủng hộ
100.00
 
Phạm Văn Thế MS K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 818-668-4879 1

North Hills

California
 

Chi Phí ĐH $50

Khổng Văn Bao

& Dâu NLS

MS K1  

503-629-1666 (H)

503-442-2877(C)

2

Oregon, USA

 

Ủng hộ  150

100.00


 

Nguyễn Văn Đậu CN K3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 408-921-7749 0 San Jose, CA

 

Phạm Ngọc Các CT K3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 805-990-1508 0 Pasadena, CA  
Nguyễn Văn Y CN K4   858-829-2683 1 San Diego, CA $50
Nguyễn Thành Công & Nguyễn Thị Năm MS K3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 408-930-5903 2 San Jose, CA

Chi Phí ĐH

$100
Nguyễn Văn Xanh MS K1   858-649-9772 1 Escondido

Ủng hộ 50

50.00

Phan Mỹ Châu MS K3   61 40 078 4335 1 Australia

Ủng hộ  50

50.00

Bùi Thị Bạch Tuyết MS K3   727-505-8897 2 Florida

100.00

Trần Thị Hường &

Rễ NLS
 

CN K3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 281-216-6494 2 Houston, Texas

100.00

NguyễnThànhLong CN2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

805-481-1688(H)

805-568-5160(Cell)

1 Grover Beach, CA

50

Nguyễn Bá Hùng MS 5 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 206-679-8154 1 Washington 50
Phan Văn Đây
~ Dâu NLS

K3

CN2

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   2 Tân Khánh, VN

 

$100

Ủng hộ
450.00

 

Trần Kim Hạnh

& Nguyễn Trọng Trí Rể NLS
 

K1

CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 714 721 7956 0 Garden Grove, CA  

Huỳnh Đức Hạnh

& Dâu NLS

K3

CN1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 475-159-2024 2 Na Uy 100

Nguyễn Thị Bảy

K2

CN1

  714-639-3638 1 Anaheim, CA
Ủng hộ $20
$50
Nguyễn Văn Đẹp

K5

CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 084947231411 0

Thủ Dầu Một,

Bình Dương

 

Nguyễn Ngọc Minh

& Quách Thị Kim Hằng (Dâu NLS)

K5

CN

  657-444-0721 0 Bình Dương  
Nguyễn Thanh Thiện

K5

CT

  08499971876 0

Thủ Dầu Một,

Bình Dương
 
Trần Hữu Phước

K5

CT

 

084908603661

0

Thủ Dầu Một,

Bình Dương
 
Võ Thị Phước

K5

CN1

  01665805317 0

Thuận An,

Bình Dương
 
Nguyễn Thành Hiệp & Dâu NLS

K 5 CT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 617-594-8441 2 Boston, MA 100.00
Nguyễn thanh Dũng K 3 CT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 714-625-5228 1 Fountain Valley, CA
Ủng hộ $20
$50
Nguyễn Thanh Phước

 K2 CN1

  408-655-7653 1 San Jose  
Trần Thanh

K2 CN 1

  916-694-9861 1 San Jose
Ủng hộ $50
$50
Nguyễn Văn Hoa K2 CN1   713-449-2576 1 Texas
Ủng hộ $50

$50

Lê Thị Sinh
K1 CN
    1 Florida

$50

Ủ Văn Anh Dũng K2 CT   408-655-7653 1 San Jose  
Trịnh Xuân Đức
K5 MS
    0    
             
Tổng Số Tham Dự      

 

92

 

 

 

 
*** Xin lưu ý: Quý Thầy Cô và các Bạn đã tham dự Đại hội 1 & 2 xin nhớ mang theo áo thun và bảng tên

 

Chụp Hình và Quay Phim
 
Ban Tổ Chức kêu gọi sự tiếp tay của các bạn trong việc ghi lại những hình ảnh trong thời gian Đại Hội.
Vậy các Bạn nào có thể giúp một tay trong tinh thần "cây nhà lá vườn và tài tử" xin xung phong đóng góp và email về trang nhà để tiện việc tổ chức.
BTC xin cám ơn trước.
 
 
Phi Trường
 
Thưa Quý Thầy Cô và Các Bạn,
Để tiện việc tiếp đón, sau đây là 3 Phi trường gần nơi tổ chức Đại hội:
 
Địa điểm: SONG HY PRINTING
10622 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843
 
LAX: Los Angles International Airport (35.3 miles - 40 phút lái xe)
JOHN WAYNE AIR PORT: Orange County Airport (13 miles - 15 phút lái xe)
LONG BEACH AIR PORT: Los Angeles county Airport (15.4 miles - 20 phút lái xe)
 
Xin Quý Thầy Cô tiếp tục theo dõi mục nầy để biết thêm tin tức cập nhật.
 
Xin nhắc lại:
August 21, 2015: Tiền Đại Hội 4 giờ chiều - 10 giờ đêm tại khuôn viên Song Hy Printing
AUGUST 22, 2015: ĐẠI HỘI CHÁNH THỨC: 11 giờ trưa - 10 giờ đêm tại khuôn viên Song Hy Printing
August 23, 2015: Hậu Đại Hội: Tiếp tục hàn huyên tâm sự, chia tay khoảng 12 giờ trưa, đi chơi riêng tùy cá nhân, chương trình đi cruise 5 ngày (tự ghi danh) 
 
 
Khách Sạn
 
Nếu Thầy Cô và Các Bạn thích ở bụi, xin cho biết trước (tiệm Song Hy, nhà NghĩaPhụng, chị Phan Thị Thuyết CN K1, Anh Nguyễn Tấn Thành MS K2)
 
hoặc
muốn ở khách sạn, nhà trọ thì xin đề nghị hai nơi tiện lợi sau đây để đặt phòng:
 
LITTLE SAIGON INN
14052 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92843
(714) 636-4890
 
Gần địa điểm họp mặt (góc đường Westminster và Brookhurst chỉ 5 phút lái xe), đi Phố Little Saigon (5 phút lái xe)
Phòng 1 hay 2 giường (King size) đều cùng giá 97.50 đã có thuế(Giá cả còn có thể thương lượng và thay đổi).
 
 
 
RAMADA PLAZA - Garden Grove/Anaheim South
10022 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92844
(714) 534-1818 hoặc 844-398-4401
 
Cách địa điểm họp mặt chỉ 10 phút lái xe, đi Phố Little Saigon (15 phút lái xe)
Phòng 1 hay 2 giường (King size) đều cùng giá 145.00 chưa có thuế (Giá cả có thể thay đổi).
 
 
 
 
Liên Lạc
 
Điện thoại: Anh Lưu Xẻn 817-343-4528, Anh Có 858-717-4649, Anh Nghĩa 714-422-8269, Chị Hường 281-216-6494, Anh Hai 615-397-8448
Email về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chi phiếu đóng góp cho Đại Hội xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Phụng, 10622 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843
 
 
Đón Rước
 
Ngày August 19, 2015:
-Lê Văn Năm: Đến Phi tường JOHN WAYNE  UA809 X    lúc 3:00 PM      Đưa:  Ngày 25/8/2015      Phi tường  JOHN WAYNE      UA375 X       Khởi hành  12:44 PM
 
Ngày August 20, 2015:
 
 

Ngày August 21, 2015:

- Phan Văn Đây: Đến phi trường LAX lúc 10:00 AM

 

-Thầy Cô Huân: Đến phi trường JOHN WAYNE  Delta 2258 lúc 7:15 PM   Đưa:  Ngày 29/8/2015      Phi tường JOHN WAYNE      2109/ DELTA    Khởi hành 12:25 PM

 
 
Xin email hoặc gọi điện thoại cho biết trước để tiện việc sắp xếp: Ngày, giờ đến, phi trường nào, nơi nghỉ ngơi.
 
 
Mong gặp lại Thầy Cô và các Bạn.
 
Ban Tổ Chức