Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà TRẦN TINH HOA
Pháp danh Nhật Liên

Thân Mẫu Chị Thái Mỹ Linh
Nhạc Mẫu Anh Phạm Văn Thế
Cựu Học Viên (MS-K2)
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương
 
Thất lộc vào lúc 1 giờ 30 sáng
ngày 01 tháng 01 năm 2021
(nhằm ngày 18 tháng 11 năm Canh Tý)
tại Tư Gia, California, USA
Hưởng Thọ 92 tuổi
 
Lễ Hỏa Táng tại
ROSE HILL FUNERAL HOME
lúc 11 giờ sáng
Thứ Ba, ngày 02 tháng 02 năm 2021
 
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương
Xin chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu sinh ở Cõi Vĩnh Hằng.
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU